06 228 28 404

Welkom

Agri-Service R. van der Ploeg is een eenmansbedrijf gevestigd in Aldtsjerk. Het bedrijf bestaat sinds mei 2007 en richt zich vooral op het monteren van uw stalinrichting en al het bijkomende agrarische werk.

De bedrijfsdoelstelling is om u te kunnen voorzien in alles wat nodig is bij de dagelijkse gang van zaken op een agrarisch bedrijf. Hiervoor werkt Agri-Service R. van der Ploeg samen met diverse partners en leveranciers. Dankzij deze bundeling van kennis en ervaring is het mogelijk om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.